1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Now this is eternal life: that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. ... Juan 17:17 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo'y katotohanan. 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. That They May Be One (May 28, 2017) Contributed by John Williams Iii on Aug 14, 2020 | 307 views. This chapter is a prayer, it is the Lord’s prayer, the Lord Christ’s prayer. For you granted him authority over all people that he might give eternal life to all those you have given him. ditt ord er sannhet. 17 c "Sanctify 1 them by Your truth. Ephesians 5:26 That He might sanctify and cleanse her with the … Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 2 1 Juan 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. 16 They are not of the world, even as I am not of the world. John 17:17 Maori Whakatapua ratou e koe i runga i tou pono: ko tau kupu te pono. John 17 17 1 These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come; glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee: 90, 91. Glorify your Son, that your Son may glorify you. 17 Sanctify them through thy truth: thy word is truth. Scripture: Hebrews 4:12, Psalms 119:105, John 17:17. Johannes 17:17 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930) Hellige dem i sannheten! Jesus Prays to Be Glorified - After Jesus said this, he looked toward heaven and prayed: “Father, the hour has come. John 17 . 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Make them holy by your truth; teach them your word, which is truth. Bible / Our Library / Bible Commentaries / Matthew Henry Commentary on the Whole Bible (Complete) / John / John 17; Share Tweet. 1 Juan 5:3 - Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. Cross References Acts 15:9 And made no distinction between us and them, purifying their hearts by faith. Denomination: Pentecostal. JOHN 17:1-2 1 Jesus spoke these words, lifted up His eyes to heaven, and said: “Father, the hour has come. 38 Unless otherwise indicated, all Scripture quotations are from the NET Bible. John 16 John 18 Chapter 17. 14 I have given them thy word; and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world. 37 D. A. Carson, The Farewell Discourse and Final Prayer of Jesus: An Exposition of John 14-17 (Grand Rapids: Baker Book House, 1980), pp. John 17:17-17 The High Priestly Prayer. d Your word is truth. Glorify Your Son, that Your Son also may glorify You, 2 as You have given Him authority over all flesh, that He should give everlasting life to as many as You have given Him. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 8 Juan 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. 15 I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil. 1 Datapuwa't si Jesus ay napasa bundok ng mga Olivo. John 17:17 Context. 2 At pagka umaga ay nagbalik siya sa templo, at ang buong bayan ay lumapit sa kaniya; at siya'y naupo, at sila'y tinuruan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905))